งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exRuangyos Keteruksa, "Fractional order based on a flower pollination algorithm PID controller and virtual inertia control for microgrid frequency stabilization", Electric Power Systems Research, ปีที่ 220, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2023, หน้า 109381