การพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เครน 3 มิติและกล้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชเพื่อการพยากรณ์การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช