การพัฒนาอาหารเปียกที่มีโภชนาการครบถ้วนและอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัขโดยใช้หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) เป็นแหล่งโปรตีนหลักเพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว