การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน