การพัฒนาวิธีการกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัสบนพื้นผิวของก้านทุเรียนและบรรจุภัณฑ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนและโซเดียมไฮโปคลอไรท์