การออกแบบและพัฒนาเครื่องเด็ดก้านพริกทำงานต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ