ประเมินบัญชีสินทรัพย์เชิงระบบนิเวศของแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้สนับสนุนการจัดทำบัญชีมหาสมุทร