โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพลนิวเคลียรรวมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย)