หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2)

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadapat Hussakan, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exAssoc. Prof. Dr. Ratchatee Techapiesancharoenkij, exAssoc. Prof. Dr. Ai Serizawa, exDr. Takahiro Ishizaki, exรศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, "Nitrogen-doped carbon derived from horse manure biomass as a catalyst for the oxygen reduction reaction", RSC Advances, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 27, มิถุนายน 2022
Publish Year International Conference 9
2022 exJidapa Chantaramethakul, exChayanaphat Chokradjaroen, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solution plasma synthesis of alginate-stabilized gold nanoparticles as “turn-on” fluorescent sensors for mercury(ii) ions detection", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exNattapat Chaiammart, exApiluck Eiad-ua, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of activation temperature on nanopore development of activated carbons derived from marigold flower waste for supercapacitor electrodes", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exNicha Choophun, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile synthesis of silver nanoparticles supported on rice husk silica via solution plasma sputtering for catalytic reduction of 4-nitrophenol", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChadapat Hussakan, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exAi Serizawa, exTakahiro Ishizaki, exApiluck Eiad-ua, "Conversion of horse manure biowaste into nitrogen-doped carbons and their electrocatalytic oxygen reduction reaction", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exJirayu Kongtip, exParadol Paophol, exPei Meng Woi, exKuan-Zong Fung, exThandavarayan Maiyalagan, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation of nitrogen-doped carbons from teak sawdust for low-cost cathode catalysts in fuel cells", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exChadapat Hussakan, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exHem Raj Pant, exWei Lun Ang, inดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, "Eco-friendly 3D printed TiO2/SiO2/photopolymer scaffold for wastewater treatment", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2022, 15 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร
2022 exVeeramuthu Vignesh, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hierarchical porous feature of bio-carbon based asymmetric supercapacitor for high-performance energy applications", International Conference and Exhibition on Science, Technology and Engineering of Materials (ISTEM 022), 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, พัทยา
2021 exNattapat Chaiammart, exApliluck Eiad-ua, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Activated porous carbon derived from marigold flower waste as electrode materials for supercapacitors", The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1 - 4 ธันวาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2021 exNu Myat Thazin, exNattapat Chaiammart, exMyo Myo thu, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of pre-treatment and pre-carbonization conditions on the porosity development of activated carbon fibers from kapok for supercapacitor electrode applications", The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021), 1 - 4 ธันวาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย