หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2)

  • พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2563-2565)

  • inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

  • inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2022 exMikolaj Adamek, exAlexander Rebl, exMarek Matras, exChristian Lodder, exSahar El Rahman, exMagdalena Stachnik, exKrzysztof Rakus, exJulia Bauer, exAlberto Falco, exVerena Jung-Schroers, exChutchai Piewbang, exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMichal Reichert, exJens Teten, exDieter Steinhagen, "Immunological insights into the resistance of Nile tilapia strains to an infection with tilapia lake virus", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 124, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 118-133
2022 exYing-Fei Yang, exJidapa Yamkasem, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exYi-Jun Lin, exShu-Han You, exTien-Hsuan Lu, exChi-Yun Chen, exWei-Min Wang, exChung-Min Liao, "Assessing the effect of probiotics on tilapia lake virus-infected tilapia: Transmission and immune response", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1117-1132
Publish Year International Conference 1
2022 exจิดาภา แย้มเกษม, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exBartolomeo Gorgoglione, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The First Report of Tilapia Parvovirus in Thailand and Co-infection With Tilapia Tilapinevirus in Red Hybrid Tilapia", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santiago สาธารณรัฐชิลี