หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2)

  • พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2563-2565)

  • inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

  • inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 4
2023 exBei Wang, exKim D. Thompson, exEakapol Wangkahart, exJidapa Yamkasem , exMelba G. Bondad-Reantaso, exPuntanat Tattiyapong, exJianchang Jian, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Strategies to enhance tilapia immunity to improve their health in aquaculture", Reviews in Aquaculture, ปีที่ 15, ฉบับที่ Suppl.1 , มีนาคม 2023, หน้า 41-56
2023 exTharinthon Prasartset, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of three important viruses affecting tilapia using a multiplex PCR assay", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 459-464
2022 exMikolaj Adamek, exAlexander Rebl, exMarek Matras, exChristian Lodder, exSahar El Rahman, exMagdalena Stachnik, exKrzysztof Rakus, exJulia Bauer , exAlberto Falco, exVerena Jung-Schroers, exChutchai Piewbang, exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMichal Reichert, exJens Teten, exDieter Steinhagen, "Immunological insights into the resistance of Nile tilapia strains to an infection with tilapia lake virus", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 124, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 118-133
2022 exYing-Fei Yang, exJidapa Yamkasem , inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exYi-Jun Lin, exShu-Han You, exTien-Hsuan Lu, exChi-Yun Chen, exWei-Min Wang, exChung-Min Liao, "Assessing the effect of probiotics on tilapia lake virus-infected tilapia: Transmission and immune response", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 45, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1117-1132
Publish Year International Conference 6
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJidapa Yamkasem , exPuntanat Tattiyapong, "EMERGING VIRAL DISEASES THAT THREATEN GLOBAL TILAPIA AQUACULTURE", Aquaculture Africa 2021, 26 มีนาคม 2022, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2022 exจิดาภา แย้มเกษม, exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exBartolomeo Gorgoglione, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The First Report of Tilapia Parvovirus in Thailand and Co-infection With Tilapia Tilapinevirus in Red Hybrid Tilapia", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santiago สาธารณรัฐชิลี
2022 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "POLYMICROBIAL INFECTIONS IN TILAPIA FARMS: MANAGEMENT AND THERAPEUTICAL POTENTIAL", World Aquaculture Singapore 2022, 1 ธันวาคม 2022, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2022 exMikolaj Adamek, exAlexander Rebl, exMarek Matras, exChristian Lodder, exSahar El Rahman, exMagdalena Stachnik, exKrzysztof Rakus, exJulia Bauer , exAlberto Falco, exVerena Jung-Schroers, exChutchai Piewbang, exSomporn Techangamsuwan, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exMichal Reichert, exJens Tetens, exDieter Steinhagen, "Nile Tilapia Strain Resistant to Tilapia Lake Virus Disease – Immunological and Implementation Considerations", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, สาธารณรัฐชิลี
2022 exMikolaj Adamek, exPatricia Pereiro, exBeatriz Novoa, exJos? Antonio Encinar, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exAlberto Falco, "NK-Lysin Inhibits the Replication of Several Fish Viruses From Different Families With Low pH-Mediated Entry", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santiago สาธารณรัฐชิลี
2022 exMiriam Mojzesz, exMagdalena Widziolek, exMikolaj Adamek, exPiotr Podlasz, exTomasz K. Prajsnar, exNiedharsan Pooranachandran, exAnna Peci, exAnna Michalik, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exJean-Pierre Levraud, exPierre Boudinot, exMagdalena Chadzinska, exKrzysztof Rakus, "Tilapia Lake Virus Infection in Zebrafish: a Model to Study Antiviral Immune Response and Host-Pathogen Interaction in Fish", 9th International Symposium on Aquatic Animal Health (ISAAH 9th), 5 - 8 กันยายน 2022, Santigo สาธารณรัฐชิลี