โครงการศึกษางานซ่อมถังน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่โดยใช้สารสร้างผลึกและสารป้องกันการเกิดสนิมโดยเคลือบผิวคอนกรีตเก่าและวิธีอื่น ๆ