ความหลากชนิดของสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทก่อโรคมันฝรั่ง (สแคป) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2565)