การเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการส่งผ่านโรคลัมปี สกิน และโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นจากปศุสัตว์ไปสู่วัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี