การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์/สีย้อมไวแสงที่มีการส่องผ่านของแสงอินฟราเรดและมีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูง โดยใช้โลหะผสมของแพลทินัม/นิกเกิล บนท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรดและใช้แทนทาลัม/ไทเทเนียมที่ถูกเจือในอินเดียมออกไซด์บนแผ่นกราฟีนเป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งใส (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)