เซ็นเซอร์วัดแอมโมเนียที่อุณหภูมิห้องผลิตจากอนุภาคนาโนโลหะออกไซด์เติมแต่งผิวของรีดิวซ์กราฟีนด์ออกไซด์นาโนคอมโพสิต (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)