โครงการติดตามแมลงป่าไม้เขาช่อง จังหวัดตรัง

Publish Year International Journal 1
2022 exStephan Kambach, exRichard Condit, exSalom?n Aguilar, exHelge Bruelheide, exSarayudh Bunyavejchewin, exChia-Hao Chang-Yang, exYu-Yun Chen, exGeorge Chuyong, exStuart J. Davies, exSisira Ediriweera, exCorneille E. N. Ewango, exEdwino S. Fernando, exNimal Gunatilleke, exSavitri Gunatilleke, exStephen P. Hubbell, exAkira Itoh, exDavid Kenfack, exSomboon Kiratiprayoon, exYi-Ching Lin, exJean-Remy Makana, exMohizah Bt. Mohamad, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exRolando P?rez, exLillian Jennifer V. Rodriguez, exI-Fang Sun, exSylvester Tan, exDuncan Thomas, exJill Thompson, exMaria Uriarte, exRenato Valencia, exChristian Wirth, exS. Joseph Wright, exShu-Hui Wu, exTakuo Yamakura, exTze Leong Yao, exJess Zimmerman, exNadja R?ger, "Consistency of demographic trade-offs across 13 (sub)tropical forests", Journal of Ecology, ปีที่ 110, ฉบับที่ 7, เมษายน 2022, หน้า 1485-1496
Publish Year National Conference 1
2023 exสุขุม จันทโชต, inดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย