การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นดินควบคุมระบบความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและธาตุอาหารของพี๊ชและเนคทารีน