กระบวนการทำแมนโนโอลิโกแซ็คคาไรด์จากกากเนื้อมะพร้าวให้บริสุทธิ์