โครงการการศึกษากราฟีนออกไซต์ รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนออกไซด์ควอนตัมดอทสำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดตัวเร็งปฏิกิริยาเชิงแสงและแก๊สเซนเซอร์