การจำลองพลาสมาในเครื่องโทคาแมค TT-1 ลิมิเตอร์โทคาแมคภายในบริเวณสนามแม่เหล็กปลายเปิด