การกำจัดสารฆ่าแมลงบางชนิดและนำ้มันโดยคาร์บอนแอโรเจลจากเปลือกส้มโอ