การใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงพันธุ์และการพัฒนาเสถียรภาพของสารสกัดดีปลีสำหรับควบคุมหนอนกระทู้

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2023 exMethat Meechuen, exLalita Pimsawang, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Comparative Transcriptome Analysis Reveals Genes Associated with Alkaloid Diversity in Javanese Long Pepper (Piperretrofractum) Fruits", International Journal of Plant Biology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, หน้า 896-909