การใช้เทคนิครังสีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อประเมินองค์ประกอบของชานอ้อย