การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจปัสสาวะแบบรวดเร็วเพื่อตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน

Publish Year International Journal 3
2023 exChanika Worasith, exPhattharaphon Wongphutorn, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutima Homwong, exAnchalee Techasen, exRaynoo Thanan, exChompunoot Wangboon, exChatanun Eamudomkarn, exJiraporn Sithithaworn, exThomas Crellen, exPaiboon Sithithaworn, "Long-term Persistence of Opisthorchis viverrini Antigen in Urine: A Prospective Study in Northeast Thailand", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 108, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 356-358
2023 exChanika Worasith, exAnchalee Techasen, exKunyarat Duenngai, exKitti Intuyod, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiraporn Sithithaworn, exWatcharin Loilome, exThomas Crellen, exMelissa R. Haswell, exPaiboon Sithithaworn, "Comparison of a Urine Antigen Assay and Multiple Examinations with the Formalin-Ethyl Acetate Concentration Technique for Diagnosis of Opisthorchiasis", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 109, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, หน้า 159-165
2023 exChanika Worasith, exJiraporn Sithithaworn, exPhattharaphon Wongphutorn, exChutima Homwong, exKanoknan Khongsukwiwat, exAnchalee Techasen, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharin Loilome, exNisana Namwat, exBandit Thinkamrop, exChaiwat Tawarungruang, exAttapol Titapun, exThewarach Laha, exRoss H. Andrews, exSimon D. Taylor-Robinson, exPaiboon Sithithaworn, "Accuracy of a new rapid diagnostic test for urinary antigen detection and assessment of drug treatment in opisthorchiasis", Infectious Diseases of Poverty, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-12