การพัฒนาสบู่น้ำหอมสมุนไพรว่านสาวหลงด้วยเทคโนโลยีอองเฟอราจและการควบแน่นด้วยไอน้ำ