ประโยคเงื่อนไข:การใช้และข้อผิดพลาดของผู้เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในช่วงโรคระบาดโควิด19

Publish Year International Journal 1
2022 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Use, Errors, and Self-Perceptions of Thai EFL Learners with Conditional Sentences", English Language Teaching, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 23-33