ฤทธิ์ในการต้านเชื้อของสารสกัดสมุนไพรไทยและสารระงับเชื้อต่อตัวอย่างแบคทีเรีย staphylococci สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา methicillin จากสุนัขที่เป็นโรคติดเชื้อของผิวหนัง