ผลของกรดไขมันสายกลางในอาหาร (MCFAs) สารประกอบไฟโตเจนนิก และสารเสริมอาหารสัตว์ ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต สุขภาพทางเดินอาหาร ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน การอักเสบ และคุณภาพซาก ของไก่เนื้อ