ผลของการเสริม guanidinoacetic acid ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อในเชิงพาณิชย์