ระบบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคระดับอุตสาหกรรม