การกระตุ้นสัญญาณ MAPK/ERK จากเนื้อเยื่อสมองปลานิลที่ติดเชื้อไวรัสทิลาเปียเลค