การลดการยึดเกาะของไบโอฟิล์มจากแบคทีเรียดื้อยาด้วยการใช้สารผสมจากแบคทีเรียเฟจ