การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน วิทยาศาสตร์ข้อมูล และความเป็นจริงเสมือนเพื่ออุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล