การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exArtem Lisachov, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKyudong Han, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Asian Elephant Evolutionary Relationships: New Perspectives from Mitochondrial D-Loop Haplotype Diversity", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 1-12
2022 exNattakan Ariyaraphong, exDung Ho My Nguyen, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitipong Panthum, exWarangkhana Langkaphin, exSaran Chansitthiwet, exTaweepoke Angkawanish, exArphorn Promking, exKantapon Kaewtip, exKitipong Jaisamut, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exSuchin Trirongjitmoah, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exOrasa Taesumrith, exSuratchai Inwiset, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Standard Identification Certificate for Legal Legislation of a Unique Gene Pool of Thai Domestic Elephants Originating from a Male Elephant Contribution to Breeding", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022, หน้า 15355
Publish Year National Conference 1
2022 exNattakan Ariyaraphong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์จระเข้เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมจระเข้สยาม", การสัมมนาวิชาการ เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย