โครงการศึกษาพลวัตสังคมพืชป่าเขตร้อนในประเทศไทยจากแปลงถาวรขนาดใหญ่

Publish Year International Journal 5
2024 exJos? A. Medina-Vega, exDaniel Zuleta, ex Salomon Aguilar, exAlfonso Alonso, ex Pulch?rie Bissiengou, exWarren Y. Brockelman, exSarayudh Bunyavejchewin, exDavid F. R. P. Burslem, ex Nicol?s Castano, exJerome Chave, exJames W. Dalling, exAlexandre A. de Oliveira, ex?lvaro Duque, exSisira Ediriweera, exCorneille E. N. Ewango, exJonah Filip, exStephen P. Hubbell, exAkira Itoh, exSomboon Kiratiprayoon, exShawn K. Y. Lum, exJean-Remy Makana, exHerv? Memiaghe, exDavid Mitre, exMohizah Bt. Mohamad, exAnuttara Nathalang, exReuben Nilus, exNsalambi V. Nkongolo, exVojtech Novotny, ex Michael J. O’Brien, exRolando P?rez, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exGlen Reynolds, exSabrina E. Russo, exSylvester Tan, ex Jill Thompson, exMar?a Uriarte, exRenato Valencia, ex Alberto Vicentini, exTze Leong Yao, exJess K. Zimmerman, exStuart J. Davies, "Tropical tree ectomycorrhiza are distributed independently of soil nutrients", nature ecology & evolution, ปีที่ 2024, ฉบับที่ 2024, มกราคม 2024, หน้า 1-23
2024 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exWATCHARA ARTHAN, ex ATCHARA TEERAWATANANON, exVoradol Chamchumroon, exLOUISE NEO, ex KHOON MENG WONG, "Thaigardenia (Rubiaceae: Gardenieae), a new genus distributed from Thailand to South China", THAI FOREST BULLETIN (BOTANY) , ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, หน้า 25-43
2023 exSangsuree Thippawan, exKanisorn Chowtiwuttakorn, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Allometric Models to Estimate the Biomass of Tree Seedlings from Dry Evergreen Forest in Thailand", Forests, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-11
2022 exAROON SINBUMROONG, exSUKID RUEANGRUEA, exATCHARA TEERAWATANANON, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Lithocarpus eiadthongii (Fagaceae), a new stone oak species from southern part of Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 541, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 73-78
2022 exKanokporn Kaewsong, exChia-Hao Chang-Yang, exSarayudh Bunyavejchewin, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exJie Yang, exZhenhua Sun, exCaicai Zhang, exWenfei Li, exLuxiang Lin, exI-Fang Sun, "Effects of fire disturbance on species and functional compositions vary with tree sizes in a tropical dry forest", PeerJ, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า e13270(1-19)