โครงการการหาสภาวะที่ดีที่สุดของการปรับสภาพสองขั้นตอนด้วยวิธีทางกายภาพและทางชีวภาพสำหรับการผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากใบอ้อย (โครงการวิจัยย่อย)