การสกัดและการทำบริสุทธิ์วิทิซินและไอโซวิทิซินจากเปลือกเมล็ดถั่วเขียวโดยใช้เทคโนโลยีเบดเคลื่อนที่จำลองแบบสามโซน