การยอมรับและความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพสูงจากจิ้งหรีดผสมคอลลาเจน