การออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะคู่ผสมนิกเกิล-ทองแดงบนตัวรองรับรูพรุนโลหะออกไซด์สำหรับการผลิตไฮโดรเจนจากมีเทน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)