การค้นหายีนที่ควบคุมความต้านทานต่อความเค็มในถั่วซอมบี้ (Vigna vexillata (L.) A. Rich) (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)