การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไก่สกัดสีทอง (Golden Soup) จากไก่พื้นเมือง โดยสารสื่อประสาท Carnosine, Anserine และ Creatine