ความสำคัญของการรับรู้ทางสายตาและการคงความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง ในการพยากรณ์ทักษะการบอกชื่ออย่างรวดเร็วในเด็กปฐมวัยชาวไทย

Publish Year International Journal 1
2022 exDr.Watthanaree Ammawat , ex Apichaya Boonsirirot , exSorasak Suwan, exPatcharika Srijan, exDr.Attapol Attanak, exAssoc.Prof.Dr.Pattrawadee Makmee , inนางสาววรรณวิภา หงส์นภาดล, อาจารย์, "Examining the Predictors of Naming Speed among Thai Preschoolers: Confirming the Important Roles of Visual Perception and Sustained Attention", Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 93-113