ผลของสารสกัดโพลีฟินอลจากชานอ้อยเพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะสมองเสื่อมในหนูทดลอง