การสกัดและฤทธิ์เชิงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสมดุลภูมิคุ้มกัน และโรคเบาหวานของสารสกัดจากเปลือกถั่วเขียว