การพัฒนาผงเลือดปลาทูน่าและประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบ