การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า