การออกแบบและพัฒนานาโนพอร์เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดนาโนพอร์เซนเซอร์