ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบนอนไบนารี่ที่ปรับตัวได้และทนทาน

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exNabeela Shaheen, exVisuttha Manthamkarn, "Verification-Based Decoding for Rateless Codes in the Presence of Errors and Erasures", Engineering Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 38-44
Publish Year International Conference 4
2022 exVisuttha Manthamkarn, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exNopparuj Sriratanapochai, exSutchapong Chuenjit, "Methods to Convert Error & Error-Erasure channel to Erasure Channel for Fountain Code Decoding", The 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON2022), 9 - 11 มีนาคม 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exTheethawat Keeratihuttayakorn, exJulalak Khodom, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Low Complexity Partial Retransmission ARQ with Hard-Decision Message-Passing Technique", The 2022 International Electrical Engineering Congress (iEECON2022), 9 - 11 มีนาคม 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exVisuttha Manthamkarn, exPakorn Ditphakwaen, "Converting a q-ary Symmetric Channel into an Error-Erasure Channel with Erasure Marking", The 2021 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exAbhishek Maheshwari, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exKazuhiko Fukawa, "Implementation of the Nonbinary Encoder and Decoder for Systematic Low Density Parity Check Codes on Raspberry-pi boards", The 11th Annual IEEE Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON2020) , 4 - 7 พฤศจิกายน 2020, Vancouver แคนาดา
Publish Year International Trademark 3
2023 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exVisuttha Manthamkarn, "กรรมวิธีแปลงช่องสัญญาณผิดพลาดสูญหายเป็นช่องสัญญาณสูญหายเพื่อการถอดรหัสเฟาเทนของสัญลักษณ์น็อนไบนารีขนาดใหญ่", Kasetsart University, 2023
2023 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exNabeela Shaheen, "กรรมวิธีเข้ารหัสถอดรหัส รหัสไร้อัตราแบบเป็นระบบ ที่มีการกำหนดโครงสร้างแบบแบ่งแยกและเอาชนะของสัญลักษณ์พาริตีส่วนแรก ซึ่งสามารถเติมสัญลักษณ์สูญหายและแก้ไขความผิดพลาดได้", Kasetsart University, 2023
2020 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายปวริศร์ มานะกุล, "กรรมวิธีการร้องขอให้ส่งซ้ำบางส่วนและโครงสร้างเฟรมตอบกลับสำหรับการสื่อสารด้วยรหัสน็อนไบนารีที่ใช้วิธีการถอดรหัสแบบทวนสอบ", Kasetsart University, 2020