นิเวศวิทยาและการเคลื่อนที่ของช้างป่าด้วยวิทยุติดตามตัวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exBUNYATHIPORN KAEWDEE, exKhwanrutai Charaspet, exMANANYA PLA-ARD, exPaanwaris Paansri, inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exWarisra Thomas, "Reviewing: Status of Wild Elephant, Conflict andConservation Actions in Thailand", 19th International Elephant Conservation and Research Symposium , 14 - 17 พฤศจิกายน 2023, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2023 exYameera Nanla, exChiranan Manitoem, exWeeraphol Suebjaksri, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exWannapa Buddee, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของช้างป่าบริเวณสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย