ความหลากชนิดความมากมายประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และชนิดเหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของสัตว์ป่ากินเนื้อสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Publish Year International Journal 1
2021 exKaren Saylors, exDavid J. Wolking, exEmily Hagan, exStephanie Martinez, exLeilani Francisco, exJason Euren, exSarah H. Olson, exMaureen Miller, exAmanda E. Fine, exNga Nguyen Thi Thanh, exPhuc Tran Minh, exJusuf D. Kalengkongan, exPREDICT Consortium, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Tina Kusumaningrum, ex Alice Latinne, exJoko Pamungkas, ex Dodi Safari, ex Suryo Saputro, ex Djeneba Bamba, ex Kalpy Julien Coulibaly, ex Mireille Dosso, ex Anne Laudisoit, ex Kouassi Manzan N’guettia Jean, ex Shusmita Dutta, ex Ariful Islam, ex Shahanaj Shano, ex Mwokozi I. Mwanzalila, exIan P. Trupin, ex Aiah Gbakima, ex James Bangura, ex Sylvester T. Yondah, ex Dibesh Karmacharya, exRima D. Shrestha, ex Marcelle Annie Matsida Kamta, exMohamed Moctar Mouliom Mouiche, ex Hilarion Moukala Ndolo, exFabien Roch Niama, ex Dionne Onikrotin, exPeter Daszak, exChristine K. Johnson, ex Jonna A. K. Mazet, "Socializing One Health: an innovative strategy to investigate social and behavioral risks of emerging viral threats", One Health Outlook, ปีที่ 3, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 11-1-16
Publish Year International Conference 2
2021 exNuthinee Sirichan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Assessing spatial data SARS-CoV-2 relatedcirculating in Rhinolopid bats of Thailand.", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, Bangkok ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exUmphornpimon Prayoon, exWARONG SUKSAVATE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Recent population and status of gaur (Bos gaurus)in Khao Phang Ma Non-hunting Area", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2022 exป่าเหนือ ชีวะธรรม, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการปรากฏปัจจัยคุกคาม บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวัฒนะ โรจนเกษตร, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ของปัจจัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความมากมายและช่วงเวลาการทำกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยการติดกล้องดักถ่ายภาพบริเวณจัดการทุ่งหญ้า ในอุทยานแห่งชาติทับลาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐธิดา ทัพธวัช, exศุภลักษณ์ ศิริ, exอภิษฎา เรืองเกตุ, exสุธิดา มณีอเนกคุณ, exดุสิต เวชกิจ, exชาตรี มากนวล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, "ความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำเค็ม (Fejervarya moodiei) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเบญจวรรณ มีอำนาจ, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, exอิงอร ไชยเยศ, exประสิทธิ์ มากสิน, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, 27 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเบญจมาศ บุญยืน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกชุมของสัตว์กีบก่อนและหลังชิงเผาทุ่งหญ้า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 , 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exดารินี สำราญรื่น, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, exอำนวย วัฒนกรสิริ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสมเจตน์ จันทนา, exฐิติ โสมภีร์, exเทวินทร์ มีทรัพย์, exปรยุษณ์ ไวว่อง, exเจริญ ใจชน, "รายงานเบื้องต้นการสะสมของพลาสติกในสัตว์ป่าบกในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exมณฑิตา อินจา, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดารินี สำราญรื่น, exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอำนวย วัฒนกรสิริ, "การสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย