ความหลากชนิดความมากมายประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และชนิดเหยื่อและการเลือกกินเหยื่อของสัตว์ป่ากินเนื้อสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Publish Year International Journal 4
2023 exPHANITSUPHA BANGTHONG, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exBUNYATIPORN KAEWDEE, exMananya Plaard, exPaanwaris Paansri, exRattanawat Chairat, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exKittiwara Siripattaranugul, "Species diversity, temporal pattern and habitat use of carnivorous mammals in the Khao Yai National Park, Thailand", Journal of Wildife and Biodiversity, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2023, ตุลาคม 2023, หน้า 128-151
2022 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exNattakan Ariyaraphong, exWanlaya Tipkantha, exWaleemas Jairak, exSudarath Baicharoen, exDung Ho My Nguyen, exOnjira Korboon, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exErngsiri Kaewkhunjob, exChavin Chaisonkhram, exUmaporn Maikaew, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exGittiyaporn Ieamsaard, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaanwaris Paansri, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exSupagit Winitpornsawan, exUmphornpimon Prayoon, exThiti Sornsa, exRatchanee Chokcharoen, exAnnop Buanual, exBoripat Siriaroonrat, exYongchai Utara, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Coincidence of low genetic diversity and increasing population size in wild gaur populations in the Khao Phaeng Ma Non- Hunting Area, Thailand: A challenge for conservation management under humanwildlife conflict", PLoS ONE , ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2022, หน้า 1-13
2022 exAingorn Chaiyes, exNattakan Ariyaraphong, exNgamphrom Sukgosa, exKornsuang Jangtarwan, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evidence of Genetic Connectivity among Lyle’s Flying Fox Populations in Thailand for Wildlife Management and One Health Framework", Sustainability, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10791, กันยายน - สิงหาคม 2022, หน้า 1-14
2021 exKaren Saylors, exDavid J. Wolking, exEmily Hagan, exStephanie Martinez, exLeilani Francisco, exJason Euren, exSarah H. Olson, exMaureen Miller, exAmanda E. Fine, exNga Nguyen Thi Thanh, exPhuc Tran Minh, exJusuf D. Kalengkongan, exPREDICT Consortium, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Tina Kusumaningrum, ex Alice Latinne, exJoko Pamungkas, ex Dodi Safari, ex Suryo Saputro, ex Djeneba Bamba, ex Kalpy Julien Coulibaly, ex Mireille Dosso, ex Anne Laudisoit, ex Kouassi Manzan N’guettia Jean, ex Shusmita Dutta, ex Ariful Islam, ex Shahanaj Shano, ex Mwokozi I. Mwanzalila, exIan P. Trupin, ex Aiah Gbakima, ex James Bangura, ex Sylvester T. Yondah, ex Dibesh Karmacharya, exRima D. Shrestha, ex Marcelle Annie Matsida Kamta, exMohamed Moctar Mouliom Mouiche, ex Hilarion Moukala Ndolo, exFabien Roch Niama, ex Dionne Onikrotin, exPeter Daszak, exChristine K. Johnson, ex Jonna A. K. Mazet, "Socializing One Health: an innovative strategy to investigate social and behavioral risks of emerging viral threats", One Health Outlook, ปีที่ 3, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 11-1-16
Publish Year International Conference 2
2021 exNuthinee Sirichan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Assessing spatial data SARS-CoV-2 relatedcirculating in Rhinolopid bats of Thailand.", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, Bangkok ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exUmphornpimon Prayoon, exWARONG SUKSAVATE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Recent population and status of gaur (Bos gaurus)in Khao Phang Ma Non-hunting Area", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 23
2024 exณฐภทร เคนาอาง, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ, อาจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์, อาจารย์, "การสำรวจประชากรของชะนีมือขาว (Hylobates lar (Linn.))โดยวิธีการสำรวจแบบฟังเสียง (General method of auditory census) บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การประชุมวชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13, 25 - 27 มกราคม 2024, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exชัยวัฒน์ กล้าแข็ง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษิณ วงษ์ศล, exศุภวัฒน์ เขียวภักดี, exวิรุฬห์ มงคลศิลป์, "ขนาดพื้นที่อาศัยและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของเสือปลาบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 (The 15th Zoo Animal Conference), 27 - 29 สิงหาคม 2023, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exRattanaporn Thammikakul, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ, อาจารย์, exSunate Karapan, "การสำรวจสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPimmada Chumchuai, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกชุมและการเปรียบเทียบช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของหมีในอุทยานแห่งชาติทับลาน", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exWanranya Khawkhiew, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความชุกชุมและช่วงเวลาการทำกิจกรรมของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตพื้นที่ของกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 9 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exJutiporn Pansamai, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "การซ้อนทับเชิงพื้นที่และเวลาของเสือโคร่ง (Panthera tigris) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPannita Chekasengthong, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 42, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exป่าเหนือ ชีวะธรรม, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการปรากฏปัจจัยคุกคาม บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวัฒนะ โรจนเกษตร, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ของปัจจัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exJedsada Noowong, exPaanwaris Paansri, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exPisut Nakmuenwai, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบแบบจำลองพื้นที่ถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเสือปลาในประเทศไทย", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐธิดา ทัพธวัช, exศุภลักษณ์ ศิริ, exอภิษฎา เรืองเกตุ, exสุธิดา มณีอเนกคุณ, exดุสิต เวชกิจ, exชาตรี มากนวล, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exอิงอร ไชยเยศ, "ความชุกชุมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำเค็ม (Fejervarya moodiei) บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร. 9 จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความมากมายและช่วงเวลาการทำกิจกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยการติดกล้องดักถ่ายภาพบริเวณจัดการทุ่งหญ้า ในอุทยานแห่งชาติทับลาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exเบญจวรรณ มีอำนาจ, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิงอร ไชยเยศ, exประสิทธิ์ มากสิน, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่หน้าตัดของพรรณไม้ ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, 27 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exSuttiwat Susing, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApisada Ruengket, exChattraphas Pongcharoe, exKomson Maneekarn, exAingorn Chaiyes, "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้วและบุรีรัมย์", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exPimchanok Rittisak, exCHATTRAPHAS PONGCHAROEN, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์, อาจารย์, "ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โป่งดินธรรมชาติของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ บริเวณหอส่องสัตว์หนองผักชี และกิโลเมตรที่ 48 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaanwaris Paansri, exAingorn Chaiyes, exPrawatsart Chanteap, exSomporn Pakpien, exSomphot Duangchantrasiri, exSupagit Winitpornsawan, exSaksit Simcharoen, exAnak Pattanavibool, "การจัดการถิ่นอาศัยเพื่อฟื้นฟูประชากรเหยื่อของเสือโคร่งของผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่", การสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaanwaris Paansri, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exChatwaroon Angkaew, exEkapon Plaidang, exApisara Kaewthap, exTavameen Rueangsomboon, exChatree Ariyaphithak, exWARUT CHALEEKARN, exSompong Thongseekhem, exAnak Pattanavibool, "แนวทางวิเคราะห์ผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการสัตว์ป่า", การสัมมนาทางวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exSurapong Naksaeng, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPermsak Kanitachart, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCHATTRAPHAS PONGCHAROEN, inดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์, อาจารย์, "ลักษณะของต้นไม้ต่อการเลือกถูตัวของช้างป่าบริเวณป่าเต็งรังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกัลยาณี เจือกโว้น, exKusol Tankjaipitak, exCHATTRAPHAS PONGCHAROEN, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดเหยื่อของเสือโคร่งในประเทศไทยโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นขน", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exBenjamas Boonyuen, exPaanwaris Paansri, exUmbhornpimon Prayoon, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของกระทิงชั้นเรือนยอดและอุณหภูมิ", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exเบญจมาศ บุญยืน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความชุกชุมของสัตว์กีบก่อนและหลังชิงเผาทุ่งหญ้า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 , 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exดารินี สำราญรื่น, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, exอำนวย วัฒนกรสิริ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสมเจตน์ จันทนา, exฐิติ โสมภีร์, exเทวินทร์ มีทรัพย์, exปรยุษณ์ ไวว่อง, exเจริญ ใจชน, "รายงานเบื้องต้นการสะสมของพลาสติกในสัตว์ป่าบกในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exมณฑิตา อินจา, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดารินี สำราญรื่น, exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอำนวย วัฒนกรสิริ, "การสะสมของไมโครพลาสติกในสัตว์ป่าบกมีกระดูกสันหลังในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564, 28 - 30 เมษายน 2021, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย